Coat4Joints

Ctr. 72-180//2008

Departamentul de Cercetari Avansate pentru Procesarea si Analiza Suprafetelor prin Tehnologii de vidóReCAST

Home

Materiale nanostructurate pentru functionalizarea suprafetelor endoprotezelor articulare cu uzura redusa

Ctr. 72-180/2008

Director proiect:

Dr.Viorel Braic